Chủ Nhật thứ 2 Mùa Chay ( Năm B )

 

               BIẾN HÌNH

                                 ( Mc 9, 2 – 10 )

 

Ngài có giả vờ không ?

Người được Cha gọi là "Con ta yêu dấu " .

Ngài như đã bị bỏ rơi ,

Một mình uống chén đắng ở Vườn Dầu .

 

Ngài có giả vờ không ?

Khi từ chối "ba lều" đầy an ninh trên núi .

Ngài đã nói lúc trên đường xuống núi ,

nói về Giê-ru-sa-lem và con đường khổ đau .

 

Ngài có giả vờ không ?

khi rời bỏ vinh quang sáng láng trên đỉnh núi Ta-Bo .

Ngài bỏ núi cao để lên một núi cao khác ,

nơi thập tự khổ đau sừng sững dựng cho Ngài .

 

Không! Ngài không giả vờ, không "hóa trang" làm người,

Ngài bỏ lại vinh quang trên núi cao

để xuống với chúng ta bằng con người thật .

Ngài đi xuống để đưa chúng ta đi lên,

và cùng Ngài, chúng ta thấy phận người là quý .
Trong một cuộc sống thăng trầm, đầy vui buồn, tốt xấu,

con người phải cố gắng trong tình yêu và vì tình yêu ,

sống can đảm, chịu khổ đau và chịu chết

rồi mới tới vinh quang đích thực như Ngài .

 

Dựng ba lều, con thôi không ước nữa

Lòng chỉ mong được xuống núi theo Ngài

Cùng nhân trần, thập giá trĩu đôi vai

Vui trông đợi cuộc biến hình mai hậu .

 

      Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà