Chủ Nhật Thứ 4 Mùa Chay ( Năm B )

 

  "AI TIN VÀO NGƯỜI

    THÌ ÐƯỢC SỐNG MUÔN ÐỜI "

                                                    (Ga 3, 15 )

 

Có một người tên là Nicôđêmô đến gặp Chúa ban đêm

Ông đến với Chúa để niềm tin đến với ông .

Như dân Chúa xưa tin vào tượng rắn đồng trong sa mạc,

Ông đang muốn tin vào "Người đối diện "

Trong đêm tối của trời đất, trong đêm tối của lòng mình .

 

"Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một "

Rồi Con của Người sẽ phải được "giương cao" .

Hôm nay, trong sa mạc cuộc đời,

với bao trống trải, vô nghĩa, thiếu vắng ,

Con của Người vẫn đang được nâng cao khỏi đất,

nâng cao trong vinh quang , để những ai tin vào Ngài

sẽ được vinh quang trong sự sống muôn đời .

 

Niềm tin của con người đang đến tìm Chúa trong bóng tối

của thảm họa chiến tranh, thiên tai, sự hủy hoại .

Ðâu là niềm hi vọng, là tương lai, là sự Sống ?

Hãy nhìn vào "Con Người được giương cao "

Người dám đối mặt với sự dữ và sự chết

để mạc khải cho thế giới bí mật của sự sống

Bí mật ấy là : Ai tin vào Ngài và sống như Ngài

thì sẽ được sống đời đời trong "vinh quang của Chúa Cha" .

 

Ngước trông hình tượng rắn đồng

Ðoàn dân sa mạc đợi mong ơn Trời

Chúng con tin tưởng muôn đời

Chúa trên thập tự cứu người , hi sinh .

 

                                                                  Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà