Chủ Nhật Thứ 5 Mùa Chay ( Năm B )

 

" LẠY CHA , XIN TÔN VINH DANH CHA "

                                              ( Ga 12, 28 )

 

Người đời hay mơ ước sự thành công ,

thường cho rằng vinh quang mình có được là do khả năng,

sự xoay sở của mình. Họ hãnh diện , tự tôn …

 

Ðức Giêsu thì ngược lại:Ngài biết "mọi sự do Cha mà có ",

biết vinh quang không thuộc về mình, mà thuộc về Cha .

Khi làm công việc của Cha, là Ngài tôn vinh Cha ,

và Cha sẽ tôn vinh Ngài, "người con yêu dấu " .

 

Tôn vinh ai là nhận biết người đó ,

là biết và chu toàn ý định của người đó
Ðức Giêsu biết Cha tự đời đời .

Và trong suốt cuộc đời, Ngài luôn thực hiện ý của Cha .

 

"Ðã đến giờ  Con Người được tôn vinh "

Ðể những ai phục vụ Ngài thì cũng sẽ phục vụ Cha

Và sẽ được tôn vinh như Ngài,

trong vinh quang đời đời của Thiên Chúa .

"Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha  … "

 

Lòng môn đệ luôn mong tôn vinh Chúa

Bằng cuộc đời vâng phục Chúa dạy con

Xin ý Cha mãi mãi được vuông tròn

Trong sự chết nẩy sinh "mầm" bất diệt .

 

                                                               Bọt Biển

1-4-2003


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà