Lễ thánh Giuse

 

                                HUỆ CÔNG CHÍNH

 

                        

 

    

Giuse không nói gì nhiều.

Bốn Phúc âm cũng chẳng nói nhiều về Ngài .

Nhưng Ngài thật "đáng nói ".

 

Gặp bao khó khăn nghịch cảnh

Ngài chẳng bao giờ đòi Chúa phải giải thích "tại sao ? "

Luôn chu toàn sứ mệnh

lại chẳng bao giờ đòi tưởng thưởng cho mình .

Là cha nuôi của "Con Thiên Chúa "

Ngài có thể xin danh vọng, giầu sang

nhưng lại chọn sống nghèo hèn, khiêm tốn .

 

Người thợ mộc thành Nazareth đã để lại

một công trình để đời : tham gia vào chương trình cứu độ

và một cuộc sống đẹp : cuộc sống khiêm nhường, hữu hiệu,

luôn toả hương thơm ngát,

như một đoá huệ tinh khiết, thanh cao .

 

 

Huệ công chính vẫn ngàn năm tươi nở

Tô vinh quang Giáo Hội đẹp bao đời ,

Xin Thánh Cả mãi ngàn sau che chở

Đoàn con hìên theo dưỡng tử Giêsu .

 

 

                                                                               Bọt Biển

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà