Lễ Thánh Giuse thợ

 

              NGƯỜI  THỢ  CAO  QUÝ

 

 

Ở Na-gia-rét có một ngườI thợ cao quý ,

không phải vì người thuộc hoàng tộc Ða vít ,

cũng không phải vì là người thợ giỏi nhất Do Thái thời bấy giờ,

Người thợ này cao quý vì đã làm việc với lương tâm và tình yêu.

 

Người cẩn thận trong hành động: luôn theo ý định của Thiên Chúa .

Và trong cả công việc: có tiếng tốt, đầy lương tâm nghề nghiệp

nên Ðức Giêsu được biết đến như là  "con bác thợ mộc ".

Còn tình yêu: người đã vì nó mà làm việc cả đời

phần đầu của cuộc đời, người làm việc cho xã hội và tha nhân,

và phần sau dành cho Mẹ Maria và Chúa Giêsu :

Người đã kết hôn với Ðức Mẹ, đi khai sổ bộ ở Bê-lem ,

sang Ai Cập, về Na –gia –rét, làm việc thật cần cù .

 

Giuse đã làm việc cho Thiên Chúa và cho con người ,

Người chấp nhận tất cả để vẹn toàn tất cả .

Dường như chỉ có thiệt thòi là phần của người :

công việc vất vả, bóng tối, sự khiêm tốn tự xóa nhòa…

Người thật là một ngườI thợ cao qúy

đáng cho chúng ta noi gương .

 

Ðoàn chúng con cầu xin Thánh Cả

Say tin yêu, vất vả cả đời

Xin đoái thương bao ngườI tất tả

          Ban an bình, no ấm, vui tươi .

 

                                                                             Bọt Biển