Chủ Nhật Lễ Hiện Xuống ( Năm B )

 

             LỬA  THÁNH  THẦN

 

 

Thánh Thần như lủa xuất hiện giữa bụi gai ,

Kêu gọi Môi-sê giải thoát dân Chúa khỏi tay người Ai Cập .

Sự hiện diện của Ngài mời gọi chúng ta bước tới,

cùng anh em thoát khỏi tội lỗi, sống trong tự do của Ngài .

 

Thánh Thần như lửa khắc ghi vào hai bia đá

Muời giới răn như lề luật sống cho dân Ngài .

Mong Ngài mau đến tạc luật yêu thương

trong những quả tim, và cho chúng ta sống đời sống mới .

 

Thánh Thần như lửa thiêu đốt lòng hai môn đệ Emmau ,

giúp họ lắng nghe và hiểu biết

rồi nhận ra Chúa Kitô Phục Sinh đang đồng hành .

Xin Ngài cũng ban cho chúng ta ơn khôn ngoan hiểu biết

để nhận ra Chúa mà thêm yêu mến, cậy trông .

 

Thánh Thần như lửa phân tán trên các tông đồ

ban lòng nhiệt thành, dũng lực… và sai các ông ra đi .

Và Ngài cũng sai chúng ta đem Tin vui,sự bình an cho nhân loại.

Cùng với Giáo Hội, trong tâm trạng "được sai đi " ,

chúng ta hân hoan sống mãi trong bầu khí Lễ Ngũ Tuần .

 

Lưỡi lửa chia ban đủ mỗI người

Giảng lời cứu độ, tẩy trần ai

Sức sống Tin Mừng nung chí nguyện

Vì Chúa lên đường, vai sánh vai .

 

 

02-06-2003                                              Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà