Chủ Nhật Lễ Lá ( Năm B )

 

"CHÚC TỤNG

  ÐẤNG NGỰ ÐẾN NHÂN DANH CHÚA "

                                              ( Mc 11, 9 )

 

Với dân thành Giêrusalem

Ðấng Mêsia đầy quyền lực và vinh quang đang đến.

Ngài sẽ giải thoát dân khỏi ách thống trị ngoại bang

Vương quốc Israel sẽ thịnh đạt, sống lại thuở vàng son…

"Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa " .

 

Với Ðức Giêsu, sự khải hoàn lại mang ý nghĩa khác

Ngài tới để giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết

một vương quốc sẽ được thiết lập :

vương quốc của Thiên Chúa,vương quốc của tình thương…

"Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa ".

 

Cùng đám đông đi đón rước Chúa ,

chúng ta hôm nay hiểu được ý nghĩa đích thực

của việc Chúa vào thành trong khiêm tốn, hiền hòa .

Khi chấp nhận cuộc khổ nạn và sự chết ,

Ngài đã đem ơn cứu độ và sự sống cho con người .

"Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa ".

 

Nào hãy cùng mau đón Chúa đi

Rồi nhảy mừng như bao thiếu nhi

Vua Cả vào thành đơn sơ quá

Vinh dự, quyền uy, nghĩ ngợi gì ?

 

                                                  Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà