Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu (Năm B )

 

"NÀY LÀ MÌNH THẦY…

                NÀY LÀ MÁU THẦY…"

                                          ( Mc 14,12 – 26 )

 

Trên bàn thờ, bánh trở thành Thân Thể Chúa

Rượu trở thành Máu Giao Ước mới , Máu của Ngài ,

Chúa Giêsu hiện diện, dấu chỉ tình thương muôn đời .

 

Trong cuộc đời, Chúa Giêsu cũng đang hiện diện .

Thân xác ngài là thân xác của  những người nhỏ bé, nghèo hèn,

bị đày đọa, bị khinh miệt, bị bỏ rơi, bị khai trừ , bị chà đạp.

Máu của Ngài vẫn đổ ra cho hòa bình, cho công lý ,cho sự thiện,

Cho lòng tôn trọng con người, cho Tin Mừng được sống …

" Mình bị nộp…Máu đổ ra… "

Thiên Chúa tự hiến đã mở rộng khung trời " có thể "cho mọi sự,

cuộc sống bị tước đoạt lại trở thành cuộc sống được trao ban.
Và sự hiện diện của Ngài lại trở thành dấu chỉ mời gọi yêu thương.


Chúng ta hãy nuôi sống mình bằng lương thực thần thiêng ,

và dấn thân đem sự sống đến cho người khác.

Mong sao chúng ta can đảm như các môn đệ, sau bữa tiệc ly,

Cùng Ngài,"Sau bài hát tạ ơn, họ đi lên núi Cây Dầu " (Mc 14,26).

 

Ðây là Bánh các thiên thần

Bánh bẻ ra và chia sẻ

Xin dạy con sống quên thân

Vì ngườI anh em nhỏ bé .

 

16-06-2003                                                   Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà