Lễ thánh Phêrô và Phaolô tông đồ ( Năm B )

 

"THƯA THẦY, THẦY BIẾT RÕ MỌI SỰ

            THẦY BIẾT CON YÊU MẾN THẦY "

 ( Gn 21, 17 )

 

Con đường đi đã ba năm rồi mà dường như chưa tới :

Từ buổi từ bỏ mọi sự để theo Thầy ở bên bờ hồ ,

rảo khắp  vùng Giu-đê, Sa-ma-ri-a, và Ga-li-lê .

Con đường muốn làm lớn, muốn gọi lửa trời ,

Con đường của quyết tâm không bỏ Thầy, của hối hận khóc lóc .

Con đường vào vườn Dầu, lên núi Sọ ,

Con đường chạy tới mồ trống, loan báo tin Phục Sinh…

Thế mà Chúa lại hỏi :"Anh có mến Thầy không ? "

 

Phêrô buồn rầu vì Chúa hỏi đến ba lần .

Trước khi trao việc trọng đại cho ai ,

Chúa thường thử thách, hỏi han, rèn luyện con người đó.
Ba lần chối "Tôi không biết người ấy là ai ",

phải được bù đắp bằng ba lần đáp trả "…Con yêu mến Thầy ".

Yêu mến với tất cả bất xứng, yếu hèn, thiếu xót…

với nhiệt tình, phó thác, dấn thân …

"Lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tùy ý ,

Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác

thắt lưng, và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn " (Gn 21,18 ).

Phêrô đi mãi không ngừng trên con đường yêu mến.
Chúng ta cùng theo Thánh Cả trên con đường bước theo Thầy

để xây dựng Hội Thánh trong tin tưởng và tình thương .

 

Từ thuở Chúa tự trời cao xuống thế

Ðường yêu người không chỉ bước mông lung

Nguyện giữ mãi tấm lòng người môn đệ

Sống yêu thương là sống đến tận cùng .

 

23-06-2003                                                   Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà