Lễ Phục Sinh ( Năm B )

 

NGƯỜI SẼ ÐẾN GA-LI-LÊ TRƯỚC CÁC ÔNG

                                               ( Mc 16, 7 )

 

Al-lê-lu-ia ! Chúa đã sống lại rồi .

Cửa mộ đã mở : lối vào lại trở thành lối ra .

Ngôi mộ trước là điểm kết thúc, nay lại là khởi điểm,

khởi điểm cho niềm tin và đời sống người kitô hữu .
Những người buồn rầu đi viếng mộ ,

lại trở thành sứ giả loan báo niềm vui .

Họ đi tìm một quá khứ đầykỷ niệm ,

nay lại thấy một tương lai hi vọng sáng ngời .

 

Al-lê-lu-ia ! Chúa đã sống lại rồi .

Chúa Kitô Phục Sinh đã đẩy cái chết vào ngõ cụt .

Sự sống nay trở thành con đường rộng rãi thênh thang

các bà rời khỏi mộ và chạy…Các tông đồ vội đến…

Qua lời của thiên thần, Chúa hẹn gặp họ và chúng ta

ở điểm xa hơn : "Người sẽ đến Ga-li-lê trước các ông ".

Không phải là Giêrusalem, đất Giu-đê, của dân ưu tuyển ,

mà là Ga-li-lê của mọi dân nước, tượng trưng cho thế giới.

Rồi đây ơn cứu độ, sự sống mới, sẽ đến với muôn dân .
Chúa Kitô Phục Sinh đã muốn đưa chúng ta,

vào một cuộc hành trình ngoạn mục của niềm tin mới .

Hãy can đảm theo Ngài lên đường …

 

Tôi xin dấn bước hành trình

Cùng anh gặp Ðấng Phục Sinh khải hoàn

Dù cho sông cạn đá mòn

Vững lòng tin tưởng, vẹn toàn niềm vui .

 

                                                                      Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà