Chủ Nhật thứ 2 Phục Sinh ( Năm B )

 

"NẾU TÔI KHÔNG THẤY

           DẤU ÐINH Ở TAY NGƯỜI "

                                         ( Ga 20, 25 )

 

"Người đã sống lại"…"Ðã hiện ra với ông Simon"…

Tôma đã nghe tất cả những điều đó .

Không phải ông không tin lời thiên thần và các bạn :

Người chết sống lại ? Ông sợ ông và các bạn bị lầm .

 

Tôma có lý khi đòi bằng chứng .

Ðức tin không thể dựa vào những câu nói vu vơ,

những "hội chứng đám đông "

mà nhiều người có thể la to rằng "tai nghe, mắt thấy ".
Ðức tin, nếu đến từ cảm nghiệm,

thì là cảm nghiệm cá nhân, riêng tư .
Khi muốn kiểm chứng Ðức Kitô ,

Tôma cũng muốn kiểm chứng chính lòng mình .

 

Các "Tôma " hôm nay

vẫn tìm những người mang vết thương của Chúa .

Có những người vì anh em mình, đã bị thương trên cơ thể,

thậm chí ở cả trong lòng . Lại có những người sẵn sàng

gặp gỡ, hiện diện, "bị " kiểm chứng …

để đem bình an, lòng tin tưởng, niềm vui đến cho anh em .

Họ sống chân thật, mang trên mình vết thương của Chúa.
Như Tôma, chúng ta thật mong gặp Ðức Kitô nơi người đó,

để tin và nói với Chúa rằng :

"Lạy Chúa của con, Lạy Thiên Chúa của con " .

 

Dù đôi tay không sạch

Xin chạm vết thương Ngài

Dạ hoài nghi xóa sạch

Xây niềm tin không phai .

 

                                                                 Bọt Biển

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà