Chủ Nhật Thứ 3 Phục Sinh

 

           ÐỨC TIN VÀ LỊCH SỬ

                                           ( Lc 24, 13 – 35 )

 

Hai môn đệ buồn bã về làng Emmaus …

Lịch sử, nếu không có niềm tin, như khép kín, đáng buồn .

Chúa Kitô Phục Sinh hiện đến và Ngài đã dẫn các ông

đi từ một Ðức Giêsu lịch sử đến một Chúa Kitô của niềm tin .

 

Những con người,lời nói, biến cố…chỉ là những thực tại lịch sử

Chúa Kitô đã giảng giải và cho chúng một ý nghĩa sâu sa ,

Ánh sáng Phục Sinh đã làm cho "bóng tối" nghi ngờ biến mất,

Ðức tin soi sáng lịch sử,làm hiểu rõ hơn sự việc và con người.

 

Chúa như muốn đi xa hơn,nhưng hai môn đệ xin Ngài lưu lại.

Lịch sử, với những yếu tố tự nhiên,

có thể tạm dừng lại ở một thời gian, một không gian nào đó.

Còn đức tin, với những yếu tố siêu nhiên ,

muốn dẫn đưa con người đi xa hơn, vượt cao hơn…

Hai môn đệ dùng bữa với Chúa, bánh và rượu được dọn lên,

chẳng có gì mới lạ, vì chúng chỉ là những thực thể tầm thường.
Nhưng khi Chúa cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra…

Bánh và rượu mang ý nghĩa khác khi đức tin thức tỉnh họ ,

"Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người ".

 

Lịch sử chỉ mang lại cho thế giới, con người, sự sống…

những giá trị tương đối . Chính trong Chúa Kitô Phục Sinh

mà đức tin đồng hành với lịch sử

và sẽ mang lại cho chúng những giá trị đời đời .

 

Xin từ Giêsu "lịch sử "

Ðến với Kitô "đức tin"

Ðường trường Em-mau rộng mở

Cho người yêu Ðấng Phục Sinh .

 

Bọt Biển

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà