Chủ Nhật Thứ 5 Phục Sinh ( Năm B )

 

NHỰA SỐNG

                       ( Ga 15, 1 – 8 )

 

Cha trên trời là người trồng nho ,

Ngài có một cây nho quý là Ðức Giêsu Kitô ,

Cây nho sum suê bao cành lớn nhỏ

là các thành phần trong Giáo Hội .

Kìa xem nhựa sống lưu chuyển từ cây nuôi các cành lá

Tình yêu Ðức Kitô cũng lưu chuyển nuôi sống Giáo Hội của Người

để Giáo Hội cưu mang và thi hành bao công việc ,

tạo cho đời những hoa quả tốt lành

như các cành nho trĩu nặng những chùm nho .

 

Nhưng cành sẽ khô héo vì không có nhựa sống ,

khi tách rời khỏi thân cây .

Nhiều cơ cấu, đoàn thể đã sống èo uột, tan biến

dù đông đảo, đầy thiện chí, nhiều tài năng .

Vì không gắn bó với Người, vì không có tình yêu .

Tình yêu thì chân thành, khiêm hạ, hi sinh, trao ban …

Như Ðức Kitô, như các thánh nhân của Người ,

như Giáo Hội ngàn đời thánh thiện .

Những cành nho mãi mãi gắn bó với cây nho

trong tình yêu để nảy sinh hoa trái .
Mong nhựa sống mãi mãi tuôn trào

trong chúng ta và trong Giáo Hội

để rồi sẽ đơm hoa kết trái, như một chứng thực rằng

chúng ta luôn liên kết vớI Ðức Kitô và Giáo Hội của Người .

 

Xin mãi cùng Người gắn bó

Như cành liên kết với cây

Nhựa tình yêu mãi dâng đầy

Một đời nẩy sinh hoa trái .

 

 

Bọt Biển

                                                                                   12.05.2003


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà