Chủ Nhật Thứ 6 Phục Sinh  ( Năm B )

 

" HÃY YÊU THƯƠNG NHAU "

                               ( Ga 17, 11b-19 )

 

Như một bầu trời mới

Có mặt trời, mặt trăng và muôn tinh tú .

Có ánh sáng bừng lên trong tim anh, trong tim tôi

khi chúng ta vâng giữ lệnh truyền:" Hãy yêu thương nhau ".

 

Như một thế giới mới

Có chim muông ca hát tung tăng ,

có hoa lá đua nở đẹp xinh khoe sắc .
Có tiếng hát, có muôn mầu sắc trong tim anh, trong tim tôi

khi chúng ta vâng giữ lệnh truyền:" Hãy yêu thương nhau ".

 

Như một điều răn mới.
Khi Chúa Giêsu đã thân thiết dặn dò

và nêu gương yêu thương hi sinh cho anh, cho tôi .
Có Ngài ở trong tim anh, trong tim tôi

khi chúng ta vâng giữ lệnh truyền:" Hãy yêu thương nhau.

 

Một điều mới mẻ đang nẩy sinh nơi chúng ta :

một quả tim mới, con người mới, cuộc đời mới .
Có một cuộc tạo dựng mới trong Chúa Giêsu

khi chúng ta thực thi điều răn mới của Ngài .

 

Trên đường đi xin lấy

Yêu thương làm hành trang

Theo lời Thầy truyền dậy

Ðời người thêm hân hoan .

 

 

12-05-2003                                                    Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà