Chủ Nhật Thứ 7 Phục Sinh ( Năm B )

 

        "HÃY NÊN MỘT "

                               (Gn 17, 11b-19 )

 

Chúng ta hãy cùng nhau nên một ,

không phải trong ngôn ngữ xây tháp Babel ,

hay trong đồng phục:

mầu xanh của công nhân, mầu trắng của y sĩ …

Sự "nên một " không chỉ trong công việc, lời nói ;

Nhưng ở trong tình yêu ,

một tình yêu phát xuất tự Thiên Chúa và ở trong tim mỗi người.

 

Chúng ta hãy cùng nhau nên một

không phải trong những kỷ luật, trật tự ràng buộc chặt chẽ .
Sự nên một không thúc ép mọi người phải "giống" nhau

nhưng là tôn trọng yêu thương nhau trong những khác biệt .

 

Sự nên một không đồng nhất, mà là duy nhất ,

như Chúa Cha và Chúa Con, như Chúa Con và Giáo Hội,

và như mọi nhiệm thể Giáo Hội trong Chúa Thánh Thần.

Thánh Thần ban ân sủng khác nhau cho từng người

để cùng nhau phục vụ cộng đoàn trong đa dạng, hiệp thông.

Hãy chấp nhận nơi anh em những khác biệt phong phú ,

đầy ân sủng và tài năng , trong yêu thương ,

để bổ sung nơi chúng ta những điều còn thiếu sót .

 

Lời Chúa dặn dò tha thiết

Dám xin tạc dạ ghi lòng

Cuộc sống dẫy đầy khác biệt

Cho người học biết yêu thương .

 

26-05-2003                                                                Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà