Chủ Nhật 14 Thường Niên ( Năm B )

 

  "ÔNG TA KHÔNG PHẢI LÀ BÁC THỢ  … ?"

                                                 ( Mc 6,3 )

 

 

                                   Na-gia-ret, Pa-let-tin

 

Có những thành kiến trói buộc con người ,

"đóng khung " và làm họ " tê liệt " :

lý lịch, gia thế, quá khứ, sự đánh giá …đã là những "nhãn hiệu".

"Ông ấy chỉ là như thế ","Nhất định phải là như thế "…

 

Ðám đông vô danh cũng dễ bị tê liệt vì "nhãn hiệu "

Sự yên chí cố định về một người nào đó làm họ ngủ quên ,

không còn nhìn những khác biệt phong phú nơi anh em mình.

Kho tàng quý giá ở ngay bên họ, đã bị thành kiến vùi lấp .

Con người không chỉ là một pho tượng, một photo

Mà là một người anh em có thể biến chuyển, yêu thương .

 

Trong hội đường Na-gia-rét ,

Ðức Giêsu đã không bị các thành kiến làm tê liệt," đóng khung",

Ngài cũng không để cho đám dân vốn đã tê liệt do sự cố chấp ,

lại thêm khốn khổ vì những tranh cãi, bất hòa, bực bội .

Ngài dẫn các môn đệ ra đi ,

rồi việc làm bằng tình yêu của Ngài sẽ giải tỏa những thành kiến

còn đọng lại trong con tim và trí óc của con người .

"nhãn hiệu " mãi mãi chỉ là "nhãn hiệu ", nay còn mai mất .

chỉ có tình yêu hành động mới nêu giá trị thực sự của con người.

 

Chúa đã chả buồn khi không được quý

Mà chỉ mê say yêu quý con người

Anh và tôi, tìm yêu mến không ngơi

Sống gắn bó và màng chi "nhãn hiệu ".

 

 

30-06-2003                                                       Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà