Chủ Nhật 15 Thường Niên ( Năm B )

               ÐƯỢC  SAI  ÐI

                                             ( Mc 6, 7 – 11 )

 

Các tông đồ được sai đi : không lương thực, bao bị, tiền bạc …

như những người nghèo khó, chẳng có gì .

Ðám đông nghèo khổ dễ tin,dễ cảm khi thấy những tông đồ nghèo

nói về Ðức Giêsu nghèo, về Tin Mừng cho những người nghèo .

Hội Thánh, đã hơn 2000 năm rồi ,vẫn sống với tinh thần nghèo :

bé nhỏ, đơn sơ, khiêm tốn, lữ hành, luôn hi vọng …

Thật ra họ không nghèo khi có Chúa là tất cả ,

những người rao giảng cũng như những người đón nhận Tin Mừng.

 

Các tông đồ được sai đi : cứ hai người một .
Hội Thánh đi từ ít đến nhiều , từ cô độc đến đồng hành ,

từ cá nhân đến cộng đoàn, từ khác biệt đến hiệp thông .

Ðiều này đã làm cho việc truyền giáo nảy sinh hoa trái .

Chúa Giêsu, nhóm 12, cộng đoàn địa phương, Giáo Hội .

 

Ðược sai đi, các tông đồ đã coi đường đi là nhà ,

Họ không lo gì vì Vị Chủ Nhà đã chuẩn bị mọi thứ .
Và trong đó, họ gặp gỡ, loan báo Tin Mừng cho mọi người

nhất là những người nghèo khổ.

Rằng Chúa đang ở giữa ,đang yêu thương

và cùng mọi người sống trong yêu thương .

 

Cùng sánh vai khi được sai đi

Kiếp sống gian nan có kể gì

Lời Chúa là hành trang muôn thuở

Chần chờ chi nữa, bước chân đi .

 

 

07-07-2003                                               Bọt Biển

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà