Chủ Nhật 16 Thường Niên ( Năm B )

 

           « HÃY  VÀO NƠI THANH VẮNG »

                                              ( Mc 6, 30 – 36 )

 

« Hãy vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút »

để những cồng kềnh của bận tâm, lo lắng…ở bên ngoài.

Rồi điều lạ, điều thật lạ sẽ xảy đến .

 

Miệng bạn sẽ ngưng thốt lời hùng hồn, hoa mỹ với người khác,

mà sẽ nhỏ nhẹ chuyện trò thân mật với Thần Linh .

Trí óc bạn sẽ không quay cuồng với những lý lẽ thuyết phục, lôi kéo,

Nhưng là say sưa cảm nhận, tuân phục huyền nhiệm ở trong mình .

 

Mắt bạn sẽ chẳng nhắm lại, nhưng là gắng để nhìn thấy,

thấy trong lòng mình : những khuôn mặt của anh em ,

những khuôn mặt rực rỡ nắng hừng đông ,

hay lấp lánh niềm vui như trăng sao buổi tối .

Còn tai bạn sẽ mở to để lắng nghe, lắng nghe tất cả

những thao thức, ước vọng, những tiếng reo, tiếng than …

những gì thầm kín nhất của lòng người .

 

Và bạn sẽ không nhắm mắt làm ngơ ,

cũng không ngồi khoanh tay bất động ,

khi những người anh em mong bạn , cần bạn ở trong đời .

Như Ðức Giêsu, Chúa đã chạnh thương đòan dân vất vả .
Ngài đã cùng các môn đệ đứng dậy, đến với họ …

Này bạn, hãy rời sa mạc ,

và với sinh lực mới, hãy ra đi .

 

Theo Ngài muôn dặm đường dài

Theo Ngài cả phút nghỉ ngơi yên hàn

Xót đời dâu bể đa đoan

Xin cùng Chúa đến ủi an con người .

 

 

14-07-2003                                                   Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà