Chủ Nhật 17 Thường Niên ( Năm B )

          BỮA TIỆC TRÊN CỎ XANH

                                              ( Ga 6, 1 – 15 )

 

Người ta tuốn dến đông lắm và không nghĩ là có tiệc .

Họ ngồi la liệt trên cỏ xanh, nghe lời Chúa nói ,

Lời hằng sống làm vui thỏa lòng người .

Các tông đồ cũng không nghĩ là có tiệc,

Năm chiếc bánh và hai con cá, từng ấy thì thấm vào đâu ?

Khi lòng quảng đại của cậu bé được đem ra phân phát,

niềm vui của bữa tiệc tràn ngập và làm no thỏa lòng người .

Bánh được chia đều cho mọi người, không phân tôn ti,giai cấp,

già trẻ, sang hèn, ai cũng được tham gia bữa tiệc.

Không ai chen lấn, giành giật, tích trữ…

Con người, khi đứng trước lòng quảng đại yêu thương của Chúa,

cũng học đòi sống quảng đại, yêu thương .

Lòng quảng đại của cậu bé được tình Chúa nhân lên

đủ cho bao người no thỏa .

Nếu trong cuộc đời, trên "bãi cỏ xanh " thế giới ,

chúng ta biết nghe lời Ngài và có con tim "biết cho " .

Tình Chúa sẽ tạo phép lạ : nuôi sống con người trong niềm vui

Và ai là người đếm được có bao thúng bánh vụn dư đầy ?

 

Lạy Chúa làm sao đủ bánh ăn

Nhân thế bơ vơ sống gìữa đàng Con muốn góp phần vào phép lạ

Tấm lòng nhỏ bé nặng hoang mang  

 

21-07-2003                                                       Bọt Biển

 

 

 

Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà