Chủ Nhật 19 Thường Niên ( Năm B )

 

        BÁNH  NUÔI  LOÀI  NGƯỜI

                                              ( Ga 6,41 – 51 )

 

 

Bánh được tạo nên với bao mồ hôi, công sức

với sự nhọc nhằn, mệt mỏi, nỗi khổ, và cả… niềm vui .

Bánh cũng là kết tinh của sự sống, ánh sáng, gió mưa

của hi sinh, nghiền nát, hòa tan, kết hợp

để trở thành "của ăn" cho loài người .

 

Chúa biết bánh và biết chúng ta

Chúa cũng đã trở thành "bánh" để chúng ta biết Ngài .

Ngài đã đến thế gian, đã từng nhọc nhằn, mệt mỏi

Đã hi sinh chịu khổ, chịu nghiền nát, chịu chết

để như bánh : nên của ăn nuôi sống loài người .

Bánh bởi Trời đã đến để bị bẻ, bị chia, và được nuốt

Và dựng dậy những người đói khát, củng cố người kiệt sức…

Đem lại không chỉ sự sống , mà còn là sự sống đời đời .

 

Những người Do Thái xưa ăn man-na, nay đã chết ,

những người ăn bánh trần thế qua các thời đại, nay cũng đã chết,

chỉ những ai "rước" mình Ngài, kết hợp với Ngài

thì sẽ sống đời đời.
Vì Ngài là Bánh hằng sống, là Bánh trường sinh.


Chúng ta cảm động trước tình yêu và sự hợp lý tuyệt vời của Ngài :

"Trong một thế giới mà nhiều có người đói ăn đến thế,

 thì Thiên Chúa chỉ có thể xuất hiện

 dưới hình dạng bánh ăn " (Gandhi)

 

Đời người sao mãi nhọc nhằn

Lo tìm áo mặc, cơm ăn, bạc tiền

Hãy nhìn Nhiệm Tích Thần Thiêng

Chúa nên lương thực siêu nhiên nuôi hồn.

 

 

04-08-2003                                                    Bọt Biển

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà