Chủ Nhật 20 Thường Niên ( Năm B )

 

             BÁNH  HIỆP  THÔNG

                                             ( Ga 6, 51 – 58 )

 

Tại làng cùi Kala, thuộc Giáo phận Đà lạt, Việt Nam

trong những thánh lễ ngày chủ nhật ,

thật xúc động khi thấy những người cùi xếp hàng lên rước lễ.

Họ khập khiễng, đỡ nâng nhau, dìu nhau đi lên

họ rước lễ không chỉ một mình, mà là với anh em.
Tình huynh đệ, hiệp thông, được tỏ bày bên Bàn Tiệc Thánh,

Bánh Thánh đã trở thành bánh hiệp thông : liên kết con người.

 

Sau khi nhận Bánh Thánh, họ không trở về mỗi người một góc

Họ đã cùng rước Chúa và nay ngồi bên cạnh nhau ,

cùng ca ngợi , cảm tạ , vui tươi vì của ăn đã lãnh nhận

vì tình thương của Chúa đối với mỗi người và đối với nhau .

Bàn Tiệc Thánh : Bánh chia xẻ, người hội tụ

cùng ăn một bánh,cùng nên một thân, thân thể Chúa của mình.

 

Và ở mọi nơi trên trần gian ,

người ta đã không chia giai cấp, sang hèn, khôn dở

khi lên rước Chúa và sống tâm tình rước Chúa.
Trên Bàn Tiệc Thánh, mọi người ăn chung, cùng nói, cùng làm.

Bánh Thánh làm người ta xúc động trước tình yêu của Chúa

Bánh Thánh cũng làm người ta xúc động khi là bánh hiệp thông

liên kết chúng ta với Chúa và với anh em của mình,

để mãi sống tình anh em .

 

Thắm tình anh em khi rước Chúa

Xếp hàng, nhường nhịn, và đi lên

Ôi đẹp tuyệt vời đoàn dân Chúa

An vui nhận lãnh Bánh thiên thần .

 

 

18-08-2003                                                   Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà