Chủ Nhật 21 Thường Niên ( Năm B )

 

 "BỎ THẦY

        THÌ CHÚNG CON BIẾT ĐẾN VỚI AI "

                                                      ( Ga 6, 68 )

 

Con đường quay về thường là con đường dễ dãi ,

người về luôn biết rõ, quen thuộc nó đến độ nằm lòng ".

họ biết tổ ấm hơn là chỗ mới, người thân hơn là kẻ lạ .

Khi gặp trục trặc, buồn phiền, điều không vừa ý, chán nản…

người ta dễ nghĩ tới đường về, tới sự thối lui .

Biết điều đó, Chúa đã rộng lượng cho các tông đồ tự do :

"Còn anh em, anh em không muốn bỏ đi sao ? "

Và Phêrô, lại là Phêrô, người đứng đầu can đảm

"Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? "

Thà bỏ  an ninh, chắc chắn để chọn nguy hiểm bấp bênh

bỏ quen thuộc để chọn xa lạ, bỏ lối cũ để chọn đường mới

bỏ lui về để tiến tới, bỏ đóng kín để mở ngỏ

bỏ mọi sự để chọn Chúa,vì Chúa mới có lời ban sự sống đời đời.

 

Khi đã tin tưởng và yêu mến ai, thì thật không thể bỏ người đó.
Các tông đồ đã tin yêu Chúa nên đã sống trung thành ,

một sự trung thành làm chúng ta cảm động .
Đến phiên chúng ta, hãy tin yêu Chúa và làm cảm động anh em

bằng sự trung thành gắn bó của mình :

"Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? "

 

 Hành trang luôn mang theo

 Là Lời ban sự sống

Theo Ngài, con dệt mộng

Tha thiết sống tin yêu .

 

18-08-2003

Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà