Chủ Nhật 22 Thường Niên ( Năm B )

 

"SAO CÁC MÔN ĐỆ CỦA ÔNG

       KHÔNG THEO TRUYỀN THỐNG …."

                                                      (Mc 7,5 )

 

Trong đời sống xã hội cũng như trong đời sống tôn giáo

người ta cần đến một luật lệ, thể chế, truyền thống

để có một trật tự, một sự ổn định, hài hòa …

Điều đó tốt và hợp lý khi nó phục vụ con người .

Thế nhưng luật lệ, truyền thống sẽ có vấn đề

Khi trói buộc, câu nệ trong văn bản, cơ chế hình thức

loại bỏ đi mọi cảm thông và thiếu vắng tình yêu,

khi luật không vì con người, mà là luật vì luật.

Nhất là khi để phục vụ cho một người, một thiểu số nào đó,

mà lại quên đi tinh thần chung trong hiệp thông, bác ái

"Tại sao không ăn chay …Tại sao không giữ ngày sa-bát… "

 

Luật lệ, truyền thống, nghi thức là những gì bên ngoài ,

chúng chỉ đẹp và tốt khi kết hợp với tinh thần

là cái đến tự bên trong .

Một người đi lễ vì luật, vì để mọi người thấy mình đi lễ ,

sẽ khác với người đi lễ vì muốn hiệp thông với Chúa ,

với Giáo Hội và với anh em của mình .

kể thật đáng tiếc khi người ta nhân danh cái bên ngoài

để tự khoe khoang,khinh thường, tẩy chay,lên án người khác.

Phải chăng đã đến lúc nhìn lại ý nghĩa thiêng liêng

để bớt chú trọng đến những gì là hình thức bề ngoài ?

Phải chăng đã đến lúc phải xét về "phẩm" hơn là về "lượng "

để thôi chất vấn anh em như những người xưa chất vấn Chúa :

"Tại sao …? " , " "Tại sao …? "

 

Người đời kinh ngạc không thôi

Theo Chúa: khó mà lạI dễ

Chúa ơi, con hiểu thấu rồi

Tấm lòng trọng hơn của lễ .

 

25-08-2003                                            Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà