Chủ Nhật 24 Thường Niên ( Năm B )

 

"Con Người phải chịu đau khổ nhiều … "

                                                      ( Mc 8, 31 )

 

Hình ảnh người tôi tớ đau khổ mà tiên tri Isaia loan báo

Đã không được dân Do Thái chấp nhận dễ dàng .

Đấng Thiên Sai oai hùng, hiển trị làm sao có thể

"bị mắng nhiếc phỉ nhổ,bị giật râu,đưa lưng cho người ta đánh".

 

Và hôm nay, chuyện đó vẫn đang xảy ra cho nhiều người Kitô hữu

họ vẫn dễ xúc động trước Chúa Giêsu của ngày thứ sáu Thánh;

dễ xót xa, đau đớn, khóc thương Ngài .
Nhưng lại vẫn thích hình ảnh của Đức Kitô buổi sáng Phục Sinh,

theo sau là Giáo Hội vinh quang, là đoàn dân chiến thắng.

Chấp nhận Chúa Giêsu là "Người tôi tớ đau khổ ",

Không là chấp nhận một hình ảnh, một lý thuyết, một vẻ đẹp ,

mà là chấp nhận nên "đồng hình đồng dạng "

để sống và hành động như Ngài .
Cùng Ngài qua đau khổ để tới vinh quang.

 

Sống đời Kitô hữu là trả lời đúng đắn bằng cuộc sống xác tín

cho một câu hỏi từ ngàn xưa, nay vẫn còn vang vọng :

"Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ? "

 

 

Đông tàn cho xuân vội tới

Đau khổ nhường bước vinh quang

Đoàn con mở lòng ngóng đợi

Mong ơn cứu độ tuôn tràn

 

 

08-09-2003                                              Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà