Chủ Nhật 28 Thường Niên ( Năm B )

 

  "TÔI PHẢI LÀM GÌ ĐỂ ĐƯỢC

    SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI LÀM GIA NGHIỆP ?"

                                                      ( Mc 10, 17 )

 

Vườn địa đàng đã mất, phúc trường sinh cũng mất.
Từ thời Nguyên tổ bước chân đi,con người đã luôn muốn quay về.

Nhưng tội lỗi, tiền tài, danh vọng, thú vui…

Đã nhiều lúc làm cho họ mất phương hướng.
"Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì

 để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ? "

 

Người hỏi Chúa hôm đó, trông như là nhân tuyển thích hợp

Anh giữ luật từ bé, lại chân thật, đầy thao thức, nhiệt thành.
Có điều là anh thanh niên giầu có này đã lầm

Khi tưởng sự sống đời đời giống như của cải mà anh sở hữu

Có thể đổi chác được bằng việc anh giữ luật đã qui định từ xưa.

Để có cơ nghiệp hôm nay, anh đã phải bỏ mất nhiều thứ :

thời gian, công sức, thú vui, và có thể cả người thân, bạn bè…

Nhưng để có được sự sống đời đời, không chỉ là bỏ "nhiều thứ "

Mà là bỏ mọi sự để theo Chúa, kể cả bỏ mất "chính anh ".

Bỏ mọi sự : một sự đầu tư to lớn và liều lĩnh

xem như có thể mất tất cả. Và anh buồn rầu bỏ đi

Vì anh không đủ tin tưởng và yêu mến để theo Ngài .

 

Sự Sống đời đời là nhận biết Cha,Thiên Chúa chân thật và duy nhất

Và nhận biết Đấng Cha sai đến, là Giêsu Kitô " (Ga 17, 3).

Nỗi buồn của người thanh niên ở đó

Và niềm vui của chúng ta cũng ở đó .

 

Sự sống đời đời lấy gì đổi chác

Và có ai rao bán để mà mua

Theo bước Chúa, xin nguyền đi lối khác

Cùng người đời quên hai chữ "hơn thua ".

 

06-10-2003                                                           Bọt Biển

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà