Chủ Nhật 32 Thường Niên (Năm B )

 

               HAI  ĐỒNG  XU

                                            ( Mc 12,38 – 44 )

 

      

 

Đối với nhiều người, hai đồng xu chắc không là gì,

Nhưng với bà góa nghèo, chúng thật đáng kể,

Chúng quan trọng và cần thiết cho sự sống của bà.
Giống như nắm bột của bà góa thành Sa-rép-ta

Được vét nốt để làm bánh, nuôi sống tiên tri Ê-li-a,

Còn bà thì có thể chết đói .

Bà goá trong Tin Mừng hôm nay đã cho mà không tính toán,

không nghĩ tới bản thân mình, cũng không nghĩ tới ngày mai .

 

Các tông đồ có lẽ chỉ thấy sự kiện ,

còn Đức Giêsu thì thấy cả tấm lòng.

Hai đồng tiền thật quý giá ,

nhưng tấm lòng người cho còn quý giá hơn.

Vì khi người khác cho cái họ có thể dư thừa, có thể đánh rơi,

thì bà goá lại cho cái mình đang thiếu thốn.
Chúa đã ca ngợi một nguời nghèo tiền bạc mà chẳng nghèo lòng,

một người có lòng quảng đại đến quên thân .

 

Hơn bao giờ hết, Giáo Hội và thế giới hôm nay đang cần

lòng quảng đại của những người yêu Chúa và yêu mến con người,

muốn xây dựng Giáo Hội và tạo niềm vui cho anh em,

dù chỉ làm những việc âm thầm như bà goá

và nhỏ bé như "hai đồng xu" .

 

Nơi Thánh Điện rực nguy nga tráng lệ

Có tình yêu cất cánh đến bên người

Khi cuộc sống âm thầm thành của lễ

hai đồng xu mang giá trị tuyệt vời .

 

   

   

03-11-2003

Bọt Biển

 

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà