Chủ Nhật thứ 7 Thường Niên ( Năm B )

 

      NGƯỜI BẠI LIỆT

( Mc 2, 1 – 12 )

 

Dân chúng kéo đến nghe Ngài giảng, đông lắm .

Cửa chính và cửa sổ đều bị vây kín, không có lối vào.

Niềm tin cho con người sáng kiến,đưa họ lên cao, khai mở

họ trèo lên mái nhà,mở nóc, đưa bệnh nhân đến gặp Ngài .

 

Ðức tin đã mở nóc nhà và mở rộng lòng người

nó thúc đẩy con người sống tình liên đới, giúp đỡ anh em.
Nó cũng làm cho người bại liệt không còn bại liệt ,

tâm hồn anh cùng các bạn hữu đang "leo cao "

vượt những trở ngại, khó khăn, sợ sệt, để đến gặp Ngài .

 

Bệnh tật và tội lỗi làm cho con người tê liệt

Buồn rầu, cô đơn, suy nhược, chả muốn đến với ai .

"Hãy đứng dậy vác chõng của con mà đi về nhà "

  "Con đã được tha tội rồi ".
Chỉ có Ðức Giêsu mới có thể nói

và cho hai câu ấy cùng một ý nghĩa .

Ý nghĩa đó đáng cho con người phải lên cao, mở mái ngói,

mở lòng, và mở cuộc sống để đi đến với Ngài .

 

Cảm ơn Chúa đã chạnh thương

Chữa con khỏi kiếp liệt giường

Nguyện cao rao tình Chúa Cả

Dù đời nhuộm nắng phơi sương .

 

 

  Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà