Chủ Nhật thứ 8 Thường Niên  ( Năm B)

 

    MỚI

( Mc 2,18 – 22 )

 

Khi điều mới có mặt

những cái "cũ " thường bị đặt thành vấn đề .
"Tại sao Thầy các ông không ăn chay ? ". Ðó là luật !

Và phải chăng Ðức Giêsu muốn phá bỏ luật này ?

 

Một con người, một dân tộc, một tôn giáo

Nếu không có quá khứ thì cũng chẳng có tương lai .
Người nhân danh sự hiện đại, mới mẻ, thức thời, tự do…

để đạp bỏ những gì là cổ xưa, truyền thống, nề nếp, luật lệ

sẽ là người xây dựng hay phá hoại ?

Ðức Giêsu đến không phải đến để phá hủy :

"Tôi đến không phải để hủy bỏ, mà là để kiện toàn ".
Trên cái cũ, Ngài sẽ dựng xây cái mới

trong tâm hồn con người và trong thế giớI đang còn dở dang
Ngài không phá tất cả, mà biến chúng thành toàn hảo.

Nhưng phảI kiên tâm chờ đợi.

 

Bình cũ cứ để chứa rượu cũ .

Còn bình mới , rượu mới , sẽ xuất hiện

trong ý định khôn ngoan và sự quan phòng của Ngài .

 

Tân lang còn ở đấy

Thực khách nào ăn chay

Mỗi thời cho mỗi việc

Ơn Chúa đủ đêm ngày .

                                                                

  

 Bọt Biển

Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà