Chủ Nhật 1 Mùa Chay ( Năm C )

 

             " CHỌN  LỰA "

                                           ( Lc 4, 1 – 13 )

 

 

Sống ở trên đời, chúng ta không ngừng chọn lựa :

giữa cái nhỏ và cái lớn, điều phụ thuộc và điều cơ bản ,

việc tầm thường và việc quan trọng .

Thêm vào cuộc sống biến chuyển phức tạp,

với lý trí dễ xao động, với sự nhẹ dạ …

việc chọn lựa đôi khi thật khó khăn và dễ bị sai lầm .

 

Đức Giê–su hôm nay đã dẫn chúng ta vào sa mạc

là nơi dân Chúa đã trải qua kinh nghiệm chọn lựa .

Có những lúc đói, khát, khổ sở, sợ hãi, buồn chán …

Họ được tự do chọn lựa

và họ đã chọn lựa những điều xứng đáng nhất để được tự do:

sự giải thoát thay vì nô lệ, trung thành thay vì bất trung ,

Thiên chúa thay vì ngẫu tượng . Để trở thành dân Chúa .

Và trong sa mạc hôm nay, chính Đức Giê–su cũng đã chọn lựa :

Lời chúa, ý Chúa và chính Thiên Chúa

chứ không phải là bánh ăn,quyền lực,vinh quang cho riêng mình.

 

Chúa đã bắt đầu đời sống công khai bằng sự chọn lựa ,

để khi công khai sống đời Kitô hữu, chúng ta cũng chọn lựa :

tiếp nhận ánh sáng hay đánh mất mình trong tối tăm

đi tới sự sống hay tự nhốt mình trong sự chết .

Chọn lựa với tất cả tự do, trách nhiệm, tình liên đới

Làm dân Thánh Chúa, sống lời Chúa, làm theo ý Chúa .

Nhất là trong mùa chay Thánh này .

 

Cảm ơn Chúa đưa con vào sa mạc

Trong tự do, xin chọn lựa theo Ngài

Đời chay tịnh thắm niềm tin phó thác

Nảy sinh mầm hi vọng của tương lai .

 

22-02-2004                                                      

Bọt Biển

 

 

 


Ve Trang Muoi at | Ve Trang Nha