Chủ Nhật 2 Mùa Chay ( Năm C )

 

         TRONG  VINH  QUANG

                                             ( Lc 9,28b-36)

 

Trên đường lên núi Ta–bo, ba vị tông đồ như mệt mỏi :

không biết sẽ được gì, sẽ đi đâu, lo âu nặng trĩu lòng .
Đường theo Chúa lên cao,

không giống đường bằng phẳng dễ dàng của đời chài lưới,

cũng không là đường thoai thoải của kiếp sống quá thong dong.

 

Biết vậy, nên Đức Giê–su đã tỏ vinh quang cho họ thấy,

như một an ủi, một khích lệ, trước lúc phải đi xa hơn.

Cuộc xuất hành mới đang chờ với hi sinh và đau khổ ,

đường lên Giê–ru–sa–lem, cần bước đi mà dạ chẳng sờn .

 

Sự sống đời đời là nhận biết và ở trong vinh quang Thiên Chúa

Cũng như Phê–rô, chúng ta hân hoan nghĩ việc "cắm lều ".
Nhưng Đức Giê –su còn đường phải đi, còn việc phải làm,

Ngài kéo chúng ta theo, theo mãi .
Vinh quang nào đợi sẵn?

Chúng ta phải lên đường đi đến vinh quang .

 

Đường vinh quang với bao gian lao đau khổ

biến chúng ta nên giống Ngài trên thập giá ,

và buổi sáng phục sinh .

Ngài mời gọi anh, chị, và tôi theo để cùng Ngài chia sẻ

cuộc sống không rực rỡ hào quang, không ồn ào sôi nổi ,

mà lại là cuộc sống hạnh phúc đời đời .

 

Cuộc biến hình cho con đây nhận biết

Đường khổ đau phải kiên định đi theo

Rồi sẽ thấy đời vinh quang bất diệt

Dốc hi sinh xin mãi vững chân trèo .

 

01-03-2004                                                      

Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà