Chủ Nhật 3 Mùa chay ( Năm C )

 

THIÊN CHÚA         

          MUỐN CỨU VỚT MỌI NGƯỜI

                                                   ( Lc 13,1-9 )

 

Đau khổ và sự dữ là vấn đề muôn thuở,

đôi khi làm người ta nghi ngờ sự công bằng của Thiên Chúa:

Tại sao người hiền lành phải đau khổ, phải gặp sự dữ ?
Còn người bị phạt, phải chăng họ tội lỗi hơn anh em của mình ?

 

Thật sự, Thiên Chúa muốn cứu vớt mọi người,không trừ một ai

Ngài không muốn kẻ có tội phải chết .

Nhưng tội lỗi và mầm sự dữ đã len lỏi vào thế gian .
Chúng tạo bất công. Và những bất công do người này gây nên

lại tạo đau khổ và sự dữ cho người khác .
Tuy đau khổ là một huyền nhiệm ,

nhưng sự dữ và những điều bất công

đã không đến từ Thiên Chúa mà từ tội lỗi của con người .

Sống ở trên đời, mọi người liên đới với nhau

trong sự thiện cũng như trong sự dữ :

Một người có thể sinh lợi hay làm hại kẻ khác,do việc mình làm.

 

"Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa …"

Việc người làm vườn năn nỉ với ông chủ khoan hồng cho cây vả,

là thái độ cần có của chúng ta trong cuộc sống này.
Lời cầu nguyện luôn là phương thế để có được ơn cứu độ

khi nài xin lòng thương xót của đấng hoá dữ nên lành ,

cứu nhân loại và thế giới khỏi những đau khổ, bất công.
Cây vả tuy héo khô, nhưng với lời cầu nguyện

và quyết tâm cải thiện, nó có thể trổ sinh hoa trái .

 

Nhờ lời cầu nguyện và việc làm,

mỗi người có thể sinh hoa trái và giúp người khác sinh lợi

cho vinh quang Thiên chúa và ơn cứu độ của anh em mình.

 

Cúi xin Ngài cho con thêm thời hạn

Gắng sức mình chăm sóc đến anh em

Cây thêm quả, đời thêm người chính trực

Thắp yêu thương, đêm nhân thế lên đèn .

 

08-03-2004                                                          Bọt Biển

 

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà