Chủ Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi ( Năm C )

 

              THIÊN CHÚA BA NGÔI

                                             ( Ga 16,12 – 15 )

 

Cựu Ước có nói qua về Chúa ba ngôi như một tiền cảm nghiệm

Và trong Tân Ước, sau biến cố Phục Sinh và Hiện Xuống

Giáo Hội mới thực sự cảm nghiệm và suy tư về mầu nhiệm này.
Nhưng nếu không có Đức Giêsu,chúng ta không thể hiểu và cảm nhận

Mầu nhiệm Chúa ba ngôi trong khái niệm và trong cuộc sống.

 

Thật vậy, nhờ những lời dạy dỗ, những lời tâm sự của Đức Giêsu,

nhờ cách sống và những việc làm của Ngài

mà chúng ta biết Ngài và Cha là một,

biết Thánh Thần là hơi thở, là sức sống của Thiên chúa.

Một Thiên chúa đã sáng tạo, cứu chuộc và thánh hoá con người.

 

"Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần "

dấu chúng ta "làm" để tuyên xưng Chúa ba ngôi hằng ngày

đó chính là dấu thánh giá .

Mầu nhiệm ba ngôi đã gắn liền với mầu nhiệm tử nạn phục sinh;

Chúng ta không thể hiểu ba ngôi mà không hiểu về Đức Kitô,

về tình thương, hành vi cứu độ và cuộc sống của người.
Và chúng ta cũng chẳng hiểu gì nhiều về Thiên chúa

nếu chỉ tuyên xưng ngoài môi miệng,

mà không ghi dấu thánh giá vào lòng, vào cuộc sống chúng ta.

 

Hãy dũng cảm tuyên xưng niềm tin vào Chúa ba ngôi

bằng chứng từ cuộc sống

"Giới thiệu" Đức Kitô bằng những việc làm và lời nói tốt của mình

để chỉ cho nhân loại "Thiên Chúa, đấng không ai thấy bao giờ "

hiện đã, đang và sẽ hiện diện với con người mãi mãi .

 

Mầu nhiệm cao siêu vạn thuở

Tỏ  bày nơi Đức Kitô

Những người hăng say tin Chúa

Trung trinh sống phận tông đồ.

 

31-05-2004                                                 

Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà