Chủ Nhật Lễ Hiện Xuống ( Năm C )

 

             THẦN KHÍ SỰ THẬT        

                                           ( Ga 17,20 – 26 )

 

Trước khi về trời, Đức Giêsu đã hứa ban Thánh Thần.

Ngài là Thần Khí sự thật

sẽ xua tan mọi sợ hãi, lo âu nơi các môn đệ

để họ ra đi làm chứng nhân cho Tin Mừng .

 

Và cho đến hôm nay Thần Khí sự thật vẫn luôn hiện diện,

giúp chúng ta hiểu biết

và yêu mến sự thật viên mãn là chính Đức Kitô .

Để đến phiên chúng ta cũng làm chứng cho sự thật.
ở đây không chỉ là dạy dỗ và bảo vệ chân lý,

Nhưng là sống chứng từ để dẫn đưa con người

tới gặp đấng là chân lý, trong tương quan thân mật sâu sa.

 

" Sự Thật sẽ giải thoát anh em ".

Thánh Thần mà Cha sai đến với lời hứa của Đức Kitô

sẽ  giải thoát chúng ta khỏi lo âu và sự dữ

cho chúng ta sự tự do của con cái Thiên Chúa.
Và trong tự do, Ngài cũng mời gọi chúng ta

tham dự vào tiến trình giải thoát con người ,

không hiểu theo nghĩa chính trị hay xã hội bề ngoài,

mà là để cho họ có sự sống sung mãn bên trong

khi thi hành tự do lương tâm, là nền tảng của mọi luật lệ.
Một thứ luật không ghi khắc trên bia đá,

nhưng trong tim của con người,một con tim được Thánh Thần tái tạo,

sống"thờ phượng Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý "

và dũng cảm làm chứng cho Sự Thật trước mặt người đời .

 

Nhân loại tìm về Chân,Thiện,Mỹ

Đường đời bao gian khổ hiểm nguy

Khấn xin ngài là Thần Chân Lý

Thương ban ơn che chở phù trì .

 

24-05-2004                                                   

Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà