Lễ Đức Mẹ Lên Trời ( Năm C )

 

   "MỘT NGƯỜI NỮ MẶC ÁO MẶT TRỜI …"                

                                                     ( Kh 11,19a )

 

Phụng vụ hôm nay đã mượn đoạn văn sách Khải huyền

để ca ngợi vẻ huy hoàng và vinh quang của Mẹ :

Người Nữ hiển vinh của vương quốc ánh sáng

đã chiến thắng sự dữ và mở ra viễn cảnh tương lai

cho nhân loại, trong lịch sử pha lẫn ánh sáng và bóng tối,

luôn hi vọng, luôn chiến đấu, trên đường về cõi phúc vinh quang.

 

Nhưng vinh quang của Mẹ không chỉ ở bên ngoài

khi sánh với trăng sao, hay ngay cả vẻ rực rỡ của mặt trời ;

Mà còn ở sự toàn hảo với những nhân đức bên trong ,

nơi sự khiêm nhường, đơn sơ đã che lấp.
Một cuộc đời bình thường với nỗ lực chu toàn Thánh Ý,

là gương mẫu, là bảo đảm vinh quang cho chúng ta

trong cuộc sống lữ hành .

Đỉnh cao của cuộc sống con người không là ngai vàng,hư danh,của cải

mà là ở Na-gia-rét, rồi ở Ain-Karem, nơi Mẹ vang lời kinh Magnificat

đầy cảm động và còn vang vọng mãi đến ngàn sau .

 

Việc Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác,

cũng nhắc nhớ những giá trị của thân xác, của phẩm giá con người :

một thân xác được mời gọi tham gia vào những công việc vĩ đại

giúp con người sống hạnh phúc và sống đời đời trong vinh quang.

Nếu ai khinh miệt con người là khinh miệt Thiên Chúa,

Đấng đã làm người trong người Nữ tuyệt vời

đưa con người lên hàng cao sánh với Thần linh.

Sống niềm tin vào sự phục sinh thân xác và phúc vĩnh cửu,

trong sự sống vinh quang bất diệt sau này .

 

Mẹ tôi mặc áo mặt trời

Muời hai sao sáng đẹp ngời triều thiên

Mong ngày bên mẹ đoàn viên

Xác hồn chung hưởng phúc vinh thiên đình .

 

09 - 08 - 2004                                                           Bọt Biển

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà