Chủ Nhật Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu ( Năm C )

 

          THÁNH THỂ VÀ GIÁO HỘI

( Lc 9,11b - 17 )

 

 

 

Trong một xã hội tiêu thụ, ý tưởng hi sinh dường như gây phiền toái,

Con người sợ bị thiếu thốn,

ngập ngừng trước những mất mát, những gì phải chia sẻ .

Huyền diệu thay, mầu nhiệm Thánh Thể luôn hiện diện,

gợi lại ý thức và đánh động lòng người .

 

Nhớ lại dân Chúa thời Cựu Ước, đã hi sinh những tiện nghi của đời nô lệ

để chuộc lại sự tự do của con cái Thiên Chúa ;

họ đã đi trong sa mạc thiếu thốn để tìm lại căn tính"dân Thánh" của mình.

Và trong Tân Ước, sự hi sinh đã đạt tới đỉnh cao nhất,

Khi Đức Giêsu tự hiến mình làm của lễ dâng lên Chúa Cha

và làm Thần lương nuôi toàn nhân loại. Nhờ hai chiều kích này,

nên thánh lễ không chỉ thuần là nghi lễ tưởng niệm của loài người ,

mà là hi tế cứu chuộc muôn đời của Thiên Chúa .

 

Thánh Thể là mầu nhiệm hiệp nhất: bánh vẫn nhân ra nhiều mỗi ngày,

để kết hợp mọi người nên một thân duy nhất trong Đức Kitô.

Thánh Thể còn là mầu nhiệm đức tin :

dù còn những phân ly giữa con người với nhau,

hay còn những giới hạn của chứng từ ,

Thánh Thể, qua Giáo Hội, vẫn nuôi sống lòng tin sâu sa nơi người tín hữu:

Họ tin khi rước Chúa; họ rước Chúa để mãi tin thêm .

 

"Các con hãy cho họ ăn ".

Trong sự khiêm tốn, dù công khai hay ẩn dấu ,

Giáo Hội vẫn luôn là sức mạnh tình yêu, là men hiệp nhất,

theo gương Chúa Kitô để dẫn đưa con người đến cùng Thiên Chúa.
Với lòng hi sinh tự hiến, Giáo Hội mang sự sống của Thiên Chúa cho nhân loại,

cho đến ngày cánh chung viên mãn.

 

Mình Máu Thánh nuôi đoàn con thơ bé

Trong hi sinh, tình Chúa mãi tỏ bày

Xin theo Chúa trên con đường thánh giá

Đi tìm sự phục sinh mới mỗi ngày .

 

07-06-2004                                                          

Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà