Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ

 

" TRÊN ĐÁ NÀY ,        

               THẦY SẼ XÂY HỘI THÁNH CỦA THẦY "

 

                                             ( Mt 16,13 – 19 )

 

Ngày hôm nay, Giáo Hội mừng kính hai vị hiển thánh

và cũng chiêm ngưỡng, ca ngợi cách thế Chúa dùng

để xây dựng Hội Thánh của Ngài, cho đến hôm nay.

 

Sau Lễ Hiện Xuống, các tông đồ ra đi loan báo Tin Mừng

Phêrô làm phép lạ, làm bao người trở lại, tin tưởng,ngưỡng mộ,

đang lúc thành công rực rỡ , bỗng …ông bị tống giam.

Bị cô lập, xiềng xích, canh giữ ,

Phêrô thấy được giới hạn của mình và quyền năng của Chúa,

cộng đoàn vẫn đầy sức sống, Giáo Hội vẫn vững tin.
Chính Thiên Chúa đã dựng xây và gìn giữ Giáo Hội,

còn ông chỉ là "Đá ", cùng những " viên đá sống động" khác,

Chúa đã thương dùng trong công việc của Ngài .

 

 Phaolô hăng say rao giảng khắp nơi .

Nhưng không phải  lúc ông thuyết phục những người chống đối,

kêu gọi được bao người trở lại, hùng biện, nhiệt thành ;

Mà chính là lúc trong ngục tối,

ông đã viết những bức thư đầy niềm tin và sức sống,

với ý thức việc Chúa làm cho dân Người

thực hơn hẳn mọi nỗ lực trần gian .
Và " Tôi có vinh vang, là vinh vang trong Chúa ".

 

Chúa tuy dùng hai vị tông đồ với cá tính và trình độ khác biệt

nhưng hai vị vẫn luôn liên kết, hỗ trợ, bổ túc cho nhau .

Điều này đã nói lên sự phong phú của mầu nhiệm Chúa Kitô

qua những khác biệt của chứng từ

và sự đa dạng của công cuộc "Tin Mừng hoá" muôn dân .

Qua con người, với tất cả những yếu đuối, giới hạn, dị biệt…

Chúa vẫn luôn hiện diện và xây dựng Hội Thánh của Ngài,

bằng các chứng từ, kể cả chứng từ hi sinh mạng sống ,

để cứu độ trần gian .

 

Đoàn con dâng kính ngàn lời

Mừng hai Thánh Cả rạng ngời niềm tin

Mừng ơn Thánh Chúa uy linh

Dựng xây Giáo Hội phúc vinh muôn đời .

 

 

21- 06 - 2004                                                     

Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà