Chủ Nhật Lễ Thánh Gia ( Năm C )

 

        LÊN ĐƯỜNG VÀ KHAI MỞ                 

                                          ( Lc 2, 22 – 40 )

 

Giuse và Maria đã lên đường đi Bê-lem…
Sau đó phải lên đuờng đi Ai Cập, rồi lại lên đường trở về.
Trong bài phúc Âm hôm nay,các Ngài  lên đường đi Giê-ru–sa-lem.
Để gặp gỡ Thiên Chúa, dường như con người luôn phải lên đường .

 

Các Thánh sử như không nói đến nhà của Thánh Gia ở Na–gia-rét,

Mà chỉ nói tới chuyện lên đường .
Lên đường là tạm quên nhà, rời bỏ nhà, xa nhà .

Căn nhà với những tiện nghi, những thói quen

dễ làm người ta khép kín, tự quy về mình, ngại tiếp xúc…

mở cửa đã khó, mở lòng lại còn khó hơn .
Thánh Gia hôm nay là gương mẫu cho sự khai mở :

Các Ngài mở lòng đón nhận ý Chúa ,

dù có bị quấy rầy, phiền toái, mất an toàn, sống bấp bênh .

Khai mở không chỉ là mở rộng thêm chút tương quan ,

Hay cải thiện chút ít cuộc sống để coi cho được ;

Mà là thực sự mở lòng, là dấn thân lên đường

Gặp Chúa và gặp anh em của mình .

 

Khi năm mới sắp đến ,

Chúng ta hãy cùng can đảm bước theo Thánh Gia ,

để được hạnh phúc như các Ngài, nhất là nên giống Chúa Giê-su

''Ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan

và hằng ngày được ơn nghĩa cùng Thiên Chúa " ( Lc 2,40 )

 

Lên đuờng đi Giê–ru–sa–lem

Trong niềm vui không trống không kèn

Lòng hăng hái bước cùng Thánh thất

Dâng Chúa Trời cuộc sống ngợi khen .

 

22-12-2003                                                       Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà