Chủ Nhật Lễ Lá ( Năm C )

 

         VINH QUANG KHẢI HOÀN                                    

                                            ( Lc 19, 28-40 )

 

Chúa Giê–su vào thành trong vinh quang

Vinh quang của cuộc khải hoàn hôm nay như báo trước

vinh quang của việc Ngài trở lại trong ngày sau hết .

Ngày Đức Chúa sẽ vào Giê–ru–sa–lem thiên quốc,

thành đô của Vua vinh hiển, cùng với toàn dân của Ngài .

 

Mỗi ngày tới gần khổ nạn  là mỗi ngày tới gần Phục Sinh

và cũng là mỗi ngày đi tới vinh quang viên mãn sau cùng

cho mỗi người Kitô hữu .

Đó là trách nhiệm, là sức sống, là tương lai của chúng ta

khi cùng "vào thành" với Chúa và chấp nhận hậu quả "vào thành"

trong cuộc sống đời thường, khi tiến về vinh quang bất diệt .

 

Đã bao đời, Giáo Hội với tư cách là "chi thể" của Chúa Kitô

cũng đã vào thành với Ngài :được hoan hô, được cùng đau khổ.
Cũng đã có những lúc bị yêu cầu đừng lên tiếng

như các tông đồ xưa .
Nhưng Giáo Hội vẫn luôn trung thành với sứ mạng

loan báo vinh quang Thiên Chúa cho mọi người,

dù có gặp bao khó khăn, trắc trở, giới hạn, gian khổ…

Bằng mọi cách, Giáo Hội vẫn muốn cùng với loài người hô to rằng:

"Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến

Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời ".

 

Vui mừng rước Chúa vào thành

Muôn người trải áo, vẫy nhành ô-liu

Thế trần vơi bớt quạnh hiu

Mở lòng đón Chúa, vang câu reo hò .

 

25-03-2004

Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà