Chủ Nhật 2 Phục Sinh ( Năm B )

 

   "CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC THẤY CHÚA "

                                           ( Ga 20,19 – 31 )

 

Các tông đồ vui mừng , hăm hở  kể lại

Chúa đã sống lại và hiện ra với một người…rồi nhiều người.

Nhưng Tôma thật có lý khi không tin, vì ông đã vắng mặt,

dầu vậy, Chúa lại không hiện ra cho mình ông,

Ngài đến và xuất hiện giữa cộng đoàn.
Chính trong cộng đoàn mà niềm tin của ông lại được tìm thấy .

 

Nếu không có niềm tin riêng biệt của từng người

thì sẽ khó có được một cộng đồng đức tin đích thực.
Đã đành rằng đức tin được truyền đạt qua Giáo Hội Tông truyền

nhưng đó cũng là đức tin của anh, của tôi .
Khi thực sự đối với mình,chúng ta thật cảm nghiệm Đức Kitô là ai,

chứ không phải tin vì người ta tin, vì người ta nói…

Cộng đoàn nên đa dạng và phát triển nhờ đức tin cá nhân.

 

Nhưng ngược lại, đức tin cá nhân cũng được cộng đoàn nuôi dưỡng,

chứng thực, phong phú hoá và làm cho nó trở nên sâu sa,

nhờ Lời Chúa, Phụng vụ, các bí tích

và đời sống mục vụ bác ái của cộng đoàn .
Thật đẹp và hữu lý khi chúng ta cầu nguyện trong thánh lễ :

"Lạy Chúa, xin đừng nhớ đến tội lỗi chúng con,

nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa ".
Có những lúc, chúng ta đã nghi ngờ,lầm lỡ như Tôma,

nhưng trong chính cộng đoàn, cộng đoàn mà Chúa đã tỏ mình,

mà niềm tin Phục Sinh của chúng ta được củng cố

để chúng ta có thể tuyên xưng rằng :

"Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con " (Ga 20,28 ).

 

Cảm ơn Chúa đã thành toàn

Cho con sống giữa cộng đoàn đức tin

Một lòng ước nguyện trung trinh

Loan truyền Cứu chúa Phục Sinh khải hoàn .

 

12-04-2004                                                            

Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà