Chủ Nhật 3 Phục Sinh ( năm C )

 

     "CHÚNG TÔI CÙNG ĐI VỚI ÔNG "               

                                               ( Ga 21,1 - 19 )

Sau khi có niềm tin Phục Sinh

Sự sợ hãi, nỗi buồn phiền, cả những tranh chấp… không còn nữa.

Khi Phêrô muốn ra khơi thả lưới, các tông đồ đã lên tiếng :

"chúng tôi cùng đi với ông ".

 

Ngày hôm nay, trong công việc truyền bá Tin Mừng

cả Hội Thánh cũng cùng đi với Phêrô.
dù thuyền nhỏ, sóng to; dù trở trời, trái gió

với niềm tin : Đức Kitô Phục Sinh sẽ xuất hiện

giữa những gì còn chưa rõ ràng,chưa sáng tỏ, lúc trời còn tờ mờ.

Và chắc chắn, với đôi mắt của tình yêu,

chúng ta sẽ nhận ra Chúa, lúc ngài hiện ra .
Nhưng điều kiện tiên quyết để gặp Chúa,

là phải lên thuyền, phải cùng đi với Phêrô .

 

Giữa biển đời sóng gió, với khả năng giới hạn,

chúng ta không biết chỗ nào có cá, không biết có bắt được gì không.

Thế nhưng với niềm tin, chúng ta ra khơi, thả lưới,

vì Chúa Phục Sinh đang vẫy gọi, hẹn gặp chúng ta nơi bến bờ hi vọng.
Và chính trong sự hiệp thông với Vị đại diện Chúa ở trần gian

mà Giáo Hội chúng ta, với ơn Chúa, đã có những mẻ lưới diệu kỳ .

 

Chúa bảo con thả lưới

Tin Ngài, con buông dây

Cùng anh em sinh lợi

Tình yêu thương dâng đầy .

 

19-04-2004                                                              

Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà