Chủ Nhật 6 Phục Sinh ( Năm C )

 

   "THẦY ĐỂ LẠI BÌNH AN CHO ANH EM "     

                                            ( Ga 14, 23 – 29 )

 

Bình an Thầy để lại là bình an nội tâm .

Trước khi sống bình an với người khác,

con người phải bình an với chính mình .

Gạt bỏ mọi tranh đua,chiếm hữu: thảm kịch"Cain" không tái diễn.

Sự chiến thắng mình sẽ loại bỏ mọi cuộc chiến xáo trộn, bất an .

 

Bình an Thầy để lại là bình an của người nhận biết Cha ,

nhờ đó sẽ nhận biết anh em như trong một gia đình.

Anh cả sẽ chịu vào nhà, người em cũng không đi hoang nữa,
bình an của người có tội được tha thứ, của anh em hòa thuận thân tình.

 

Bình an Thầy để lại là bình an của đối thoại yêu thương,

trong tôn trọng lẽ phải, lòng trung thực và sự công bằng.
Bình an của cửa nhà đóng kín nay được mở,

của do dự, lo âu, nhường bước cho việc lên đường,

của những gì đã qua dọn chỗ cho những điều sắp tới.
Tin Mừng cần loan báo, để ơn cứu độ đến với muôn dân .

 

Bình an Thầy để lại là chính Thầy: Đức Kitô hằng sống

Đấng phá vỡ mọi phân chia , ngăn cách

của chủng tộc, văn hoá độc tôn, giai cấp chênh lệch,thiếu vắng tình người.
Đấng đã hứa "ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế "

Ngài là bình an đích thực và trường cửu

cho lòng người được thanh thản, hạnh phúc, an vui .

 

Chúng con như một gia đình

Cùng nhau chia sẻ an bình Chúa trao

Từ rầy mãi đến ngàn sau

Nguyện luôn gắn bó cao rao ơn Người .

 

10-05-2004                                              

Bọt  Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà