Chủ Nhật 7 Phục sinh ( Năm C )

 

"CON CHO HỌ

VINH QUANG MÀ CHA ĐÃ CHO CON "                                                

( Ga 17, 20 – 26 )

 

Đức Kitô không tạo vinh quang riêng và Ngài cũng không đi tìm kiếm,
vinh quang Ngài có, là do Cha trao ban .

Cùng chung một vinh quang, vì Cha và Con là một.
Và con người cũng vậy, họ không thể có sự duy nhất,

khi mỗi người đi tìm kiếm vinh quang cho riêng mình .

 

Tệ hại hơn nữa, khi con người mê mải với vinh quang trần thế,

rồi quên đường, quên hướng, quên luôn cả trời cao.
họ đánh mất mình tự lúc nào mà không hay biết,

mải tìm vinh quang riêng biệt, chẳng còn biết Cha trên cao .

 

Đối với người không tin: trời thật cao xa và trống rỗng.

Còn với kẻ tin: trời là nơi vinh quang Chúa phủ đầy ,

cho hiện hữu tìm được hướng đi, cho sự sống có nguồn sung mãn,

để cuộc đời đầy ý nghĩa đi về cứu cánh tương lai .

 

Nào hãy cùng nhau chiêm ngắm vinh quang Thiên Chúa

Rồi theo Đấng Phục Sinh, sống trọn vẹn ý Cha,

dưới đất cũng như trên trời .
Ngài quy tụ và dạy chúng ta phục vụ yêu thương với lòng tin tưởng:

"Vinh quang Thiên Chúa là con người sống động"

ở mọi thời, mọi lúc và mọi nơi .

 

Phận người là Thiên Chúa cao sang

Vinh dự, quyền uy, vốn chẳng màng

Cam chịu khổ hình rồi sống lại

Đưa đoàn con cái tới vinh quang .

 

 

17-05-2004                                                      

Bọt Biển

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà