Chủ Nhật 13 Thường Niên ( Năm C )

         

"AI ĐÃ CẦM CÀY MÀ CÒN NGOÁI LẠI …"                                                                      ( Lc 9,51 – 62 )

 

Khi "những người con của sấm sét " muốn gọi lửa trời

thì Đức Giêsu đã từ chối, vì tình yêu không đi đôi với bạo lực,

Ngài đến không phải để tiêu diệt, mà là để cứu vớt .
Nơi nào không có sự thỏa thuận, hoà đồng, Ngài đi nơi khác,

sự hiệp nhất cần có thời gian, lòng độ lượng và khí ôn hòa .

 

Tuy nhiên, sống hiền lành khiêm nhượng, xoay lưng với bạo lực

Không phải là nhát đảm, yếu kém, buông xuôi.
Hãy xem những gì Đức Giêsu đòi hỏi nơi các môn đệ :

"Kẻ cầm cày đừng ngoái lại sau lưng…"

"Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết …"

Thật can đảm, mạnh mẽ dường nào .

Theo Ngài là từ bỏ,là chấp nhận cuộc sống thiếu tiện nghi,mất an ninh.
Và chỉ có những người bận tâm đến Nước Thiên Chúa

mới cảm nhận được đòi hỏi quyết liệt của Ngài là hữu lý.
"Nước Trời phải chiếm được bằng sức mạnh ",sức mạnh của tình thương.

 

Những dấn thân quan trọng

thường là những dấn thân kết hiệp với tình yêu quyết liệt,

kéo theo sự trung thành hăng say, gần như tuyệt đối.

Anh, chị và…tôi nữa,

chúng ta có tình yêu nào

để quyết tâm theo Chúa, trung thành dấn thân ?

 

Kẻ cầm cày mà còn ngoái lại

Chân bước sao cho hết đường dài ,

Xin hãy cho con đừng ái ngại

Một lòng theo Chúa chẳng phôi phai .

 

21-06-2004                                                               

Bọt Biển

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà