Chủ Nhật 18 Thuờng Niên ( Năm C )

 

    NGƯỜI GIẦU CÓ THỰC GIẦU KHÔNG ?           

                                            ( Lc 12, 13 – 21 )

 

Con người sống trong thời gian và không gian,

cần ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc… là người sở hữu tài sản.
nhưng trước hết, họ là "người ",

họ là "người " trước khi là "người sở hữu ",

họ cần làm giầu bản chất , con người bên trong của mình

trước khi làm giầu thêm của cải, những vật ngoại tại .

 

Muốn như vậy, họ phải có " tinh thần nghèo khó ".

Một người tự cho mình là đủ, làm sao lãnh nhận ơn thánh,

để mình được phong phú, được có hơn thêm trong cuộc đời ?

Mà thật sự họ có gì, nếu không phải là do Chúa ban cho ?

Ngay cả lúc họ cẩn thận lập hàng rào, khoá nhiều cửa ,

đặt máy báo động, phòng bị mọi thứ…

Thì chính Chúa vẫn là người giữ gìn nhà cửa, tài sản, gia đình…

và cả chính niềm vui, chính mạng sống của họ ở trần gian.

 

Nguời giầu có thật giầu không ?

Khi xây kho lẫm nhiều mà có thể không được hưởng .

Khi đêm của họ, đêm nhân gian, đêm sau cùng chợt đến…

Xin đừng tìm thỏa mãn với sự giầu có thế gian, mê mải tìm kiếm

của cải vật chất cho mình mà quên tự làm giầu trong Chúa.
Chỉ có những người có "tinh thần nghèo khó"

luôn quy hướng về Chúa, mới là người giầu có thực ,

vì họ có cả một cơ nghiệp vĩnh viễn là nước Trời .

 

Con xây kho lẫm trên trời

Với muôn việc thiện sáng ngời tình thương

Khi đời xế bóng tà dương

Hồn con vui sướng tựa nương bên Người .

 

26- 07-2004                                                    Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà