Chủ Nhật 19 Thường Niên ( Năm C )

 

         KHI NGƯỜI CHỦ TRỞ VỀ …

                                                     ( Lc 12, 32 – 48 )

 

Con người không lang thang vô định

trong một thế giới nguội lạnh, vô tri .

Dù đi, đứng, ngủ, nghỉ… họ cũng đang ở trong nhà của mình.
Họ làm việc với ý thức, sự chủ động, với niềm tin

và sự trông chờ Người chủ trở về " không hẹn trước ".

 

Của cải vật chất, những giao kèo, khế ước bảo hiểm…

những phương tiện kỹ thuật canh phòng, tạo cảm giác an ninh.

Nhưng thật ra con người vẫn luôn còn lo âu, xao xuyến,

Đèn đời tuy sáng mà lòng sao như vẫn tối tăm,

phải chăng là vì thiếu chuẩn bị, vì chưa làm việc hết mình,

cho người chủ đích thực,cũng là cho tương lai thực sự của mình ?

 

Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta :

Hãy từ bỏ những gì tạm bợ để sẵn sàng phục vụ nước Trời,

giữa một cuộc sống chứa đầy thử thách,

nhưng là thử thách đem lại ý nghĩa sâu sa :

Con người là "người thợ " xây dựng nước trời ở trần gian,

với lòng đầy nhiệt huyết và sẵn sàng chờ đón

sự trở về của Người chủ yêu thương và công minh .

 

Hạnh phúc cho người nào

Lòng sáng tựa trăng sao

Giữ đời luôn tỉnh thức

Chủ đến, đợi đón chào .

 

02 - 08 -2004                                             Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà