Chủ Nhật 20 Thuờng Niên ( Năm C )

 

" THẦY ĐÃ ĐẾN NÉM LỬA VÀO MẶT ĐẤT  "                             

                                                          ( Lc 12, 49 – 53 )

 

Từ thời Giáo Hội sơ khai, người Kitô hữu đã gặp bao thử thách.
Với bao đau khổ, quả thực " tôi tớ không trọng hơn Thầy ".

Điều mâu thuẫn là : những sứ giả hoà bình phải chiến đấu,

người cố đem hạnh phúc cho người khác lại gặp bất hạnh,

người loan báo sự sống lại có khi mất cả mạng sống của mình.

Đau đớn hơn nữa khi sự chống đối lại đến từ những người thân:

Khi cha con không cùng chung niềm tin vào Chúa Kitô,

khi anh em xung đột vì những giá trị của Tin Mừng.
Sự chống đối là lẽ tất nhiên,

Khi con người được mời gọi kiên quyết sống đức tin ,

làm sáng tỏ khuôn mặt Thiên Chúa yêu thương cứu độ trần gian

và chỉ cho nhân loại con đường cứu độ duy nhất qua Ngài :

"Qua thập giá đến vinh quang ".

Không có sự thỏa hiệp dễ dãi và bình an trá hình ,

không có sự nhượng bộ với bất công, gian dối, sự dữ .

Phải lựa chọn giữa ánh sáng và bóng tối ,

lựa chọn những giá trị trần tục hay giá trị của Tin Mừng,

nếu muốn thực sự làm người môn đệ Chúa Kitô .

 

Sự đối kháng là một điểm hẹn, một nơi chuyển tiếp,

một hành trình phải đi, cho những người

muốn có đời sống làm lửa thiêu đốt trần gian ,

để xây dựng bình an và niềm vui vĩnh cửu .

 

Tin Mừng làm cuộc phân ly

giữa bao tục hoá thị phi trong đời

Chúng con theo tiếng gọi mời

Dấn thân xây dựng Nước Trời hôm nay .

 

09 - 08 - 2004                                     Bọt Biển

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà