Chủ Nhật 23 Thường Niên ( Năm C )

 

  "AI TRONG ANH EM

    KHÔNG TỪ BỎ HẾT NHỮNG GÌ MÌNH CÓ…."        

                                             ( Lc 14,25 – 33 )

 

Đường lên Giê-ru-sa-lem, con đường đi đến cái chết,

Cũng là hành trình đi về sự sống mà Đức Giêsu phải đi.
Ngài đã biết và dự trù tất cả

"Như người xây tháp", "như ông vua đi giao chiến… "
Không chỉ bằng lời nói, mà cả thái độ hành động của Ngài

cũng mời gọi chúng ta dấn thân theo ngài .

 

Trong cuộc đời, chúng ta thường không đánh giá đúng

về thập giá: hoặc nó quá nặng,hoặc không  phải của chúng ta.
Thần Dữ thường làm ta thất vọng khi cho rằng ta không đủ sức

hoặc xúi giục rằng : những việc chúng ta làm ,

những đau khổ chúng ta chịu, thật đã quá đủ rồi .

 

Lời mời gọi của Chúa và cơn cám dỗ của quỷ,

mỗi ngày, trong chúng ta, đều giao tranh ác liệt.

Và chiến thắng thuộc về người biết theo hướng đi lên,

Lên Giê-ru-sa-lem, lên núi Sọ, theo gương Ngài .
Đó là cách thế để đạt đến hạnh phúc

của những người khôn ngoan biết dự trù và chọn lựa.
Chỉ những ai dám xây dựng mới có ngày sở đắc,

những ai dám chiến đấu mới có thể chiến thắng,

những ai dám mất đi sự sống trần thế ,

mới có thể có được sự sống thiên thu .

 

Con sợ đường lên Núi Sọ

Yêu thương, Chúa nhẹ cầm tay

Vĩnh phúc chờ con trên đó

Vâng ! Xin một dạ theo Thầy .

 

30-08-2004                                                   Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà