Chủ Nhật 24 Thường Niên ( Năm C )

 

           LÒNG  THƯƠNG  XÓT

                                                        ( Lc 15,1 – 32 )

 

Đứng trước điều sai lầm, tội lỗi, người ta nói đến trừng phạt,

đứng trước sự bất công, người ta đòi hỏi công bình.
Nhưng Thiên Chúa thì lại hay nói đến lòng thương xót

như người đi tìm chiên lạc, như người cha có con đi xa…

 

Trên đường đời vạn nẻo,

chúng ta vì ham vui, vì quá tự tin, đã bao lần lạc lối ,

xa đàn chiên, để người mục tử phải đi tìm,và khi thấy rồi

còn sợ chúng ta chồn chân mỏi gối, ngài đã vác lên vai .

Lòng thương xót của ngài cho chúng ta niềm vui gặp lại anh em,

điều mà việc trừng phạt và sự công bình

nhiều khi không làm được.

 

Còn đồng bạc bị mất thật quý giá đối với bà goá,

Làm chúng ta thấy rõ giá trị khi bà bỏ công kiếm tìm.
Điều mà đồng bạc vô tri không biết, thì người con hoang đàng,

cùng cảnh ngộ lại biết : đó là tình thương bao la.
Những vật và nhất là những con người mất đi thật có giá trị ,

việc đó được chứng minh qua sự tìm kiếm, đợi chờ và niềm vui gặp lại,

một niềm vui có thể sánh ngang với niềm vui thiên quốc

khi có người dám tin vào lòng thương xót Chúa,

để hối cải quay về .

 

Lòng thương xót là hệ quả của tình yêu

Nó bắt nguồn từ Thiên Chúa và đi về cùng Thiên Chúa .

 

Ngày xưa có một đồng tiền

Cùng chung cảnh ngộ với chiên lạc bầy

Lòng thương xót Chúa dâng đầy

Như người mong đợi xum vầy với con.

 

06 - 09 - 2004                                                    Bọt Biển

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà