Chủ Nhật 25 Thường Niên ( Năm C )

 

     NGƯỜI QUẢN LÝ BẤT TRUNG               

                                           ( Lc 16,1 - 13 )

 

Xã hội hôm nay vây bọc con người với bao hấp dẫn :

những thành tựu kinh tế, của cải vật chất đầy quyến rũ,

khiến họ còn bị nguy hiểm hơn cả "người quản lý bất trung ".
Vì trong Tin Mừng hôm nay, ông ta biết mình phải làm gì,

còn nhiều người chúng ta lại quên mất điều ngày mai đang đợi .

 

Ở đây, Đức Giêsu không ca ngợi cách làm giầu bất chính.

Tiền bạc bất lương, tiền bạc không đáng hưởng ,

thay vì có giá trị, lại làm mất giá trị con người.
Thảm kịch vườn địa đàng vẫn tái diễn,

khi họ muốn có cái không đáng hưởng,muốn nhiều,muốn vượt .

Sự sở hữu mà họ tưởng sẽ mang lại an ninh tuyệt đối

lại chứa đầy mất mát , bất an .

 

Điều đáng khen là người quản lý bất trung biết suy nghĩ lại ,

đã đặt tiền bạc vào đúng chỗ của chúng :

mua bạn hữu, mua lòng tốt để có chỗ cậy dựa sau này .

Khi không coi của cải như mục đích mà chỉ còn là phương tiện,

khi thấy lòng tham không thể tạo một tương lai chắc chắn

thì lòng xót thương sẽ thay thế để chúng ta sống bình an.

 

Nếu lòng tham còn có chỗ cho người nghèo,

nếu của cải chỉ còn là "vật liệu" xây dựng tương lai vĩnh cửu,

thì sự khôn ngoan sau cùng của người quản lý bất trung ,

đáng là điều cho chúng ta suy nghĩ, bận tâm .

 

Của phi nghĩa tích góp sao cho đủ

Hãy mở lòng : suy tính sống khôn ngoan

Kìa những kẻ muốn "làm tôi hai chủ "

Sẽ được gì khi cuộc sống "sang trang" .

 

13 - 09 - 2004                                               Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà