Chủ Nhật 26 Thường Niên ( Năm C )

 

          NGƯỜI PHÚ HỘ VÀ LA-GIA-RÔ                

                                                          ( Lc 16,19 – 31 )

 

Người giầu có trong Tin Mừng hôm nay không làm điều ác,

ông chỉ dửng dưng với thế giới chung quanh.
Ông tự tổ chức yến tiệc, tự nhốt mình trong một thế giới riêng:

nhỏ bé, cô đơn . Ông không quan hệ với ai trong tình thương

nên ông như không có tên, Tin Mừng chỉ gọi ông là "người giầu".

 

Chỉ những người mong có quan hệ mới có tên,

Tên anh là La–gia–rô, một người nghèo, được nhiều người biết .
Trước sự đau khổ của anh, nhân loại có thể kêu gào công bình "

Còn Chúa, qua dụ ngôn này, lại mời gọi lòng thuơng xót.
Chính lòng thương xót sẽ kéo con người ra khỏi sự vô danh

Và cho họ một tên gọi, tên này sẽ còn tồn tại mãi :"La–gia–rô" .

 

Thiên Chúa luôn gần gũi với những người nghèo khổ.
Khi dửng dưng, sống xa người nghèo khổ,

con người vô tình rời xa Thiên Chúa .
Và ngài cũng không phạt người giầu lập tức,

cũng chẳng cho La–gia–rô có ngay bánh để  ăn .
Điều mà phép lạ không giải quyết thì tình thương sẽ làm được :

Nếu người giầu biết chạnh thương, nếu ông biết lưu tâm…

Chính ân sủng,chứ không phải là phép lạ, sẽ cứu ông và kẻ nghèo.

 

Sự giầu có đích thực và ơn cứu độ của Thiên Chúa

nằm nơi tương quan với Thiên Chúa và anh em trong cuộc sống.
Người giầu đó đã làm gì ?.. Chúng ta đã làm gì ?...

 

Cho con đừng mãi dửng dưng

Cho con cuộc sống không ngừng yêu thương

Mến người nghèo khổ tha phương

Ân cần chia sẻ gió sương cuộc đời .

 

20-09-2004                                          Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà